خرید عمده : خرید هایی که بصورت تعداد کارتن باشد .

برای خرید، کالاها یی را که دارای موجودی هستند  می توانید انتخاب کنید .(تعداد موجودی ثبت شده مد نظر نباشد)

برای خرید ،با شماره تلفن ثابت فروشگاه ( مدیریت فروشگاه ) ۰۳۱۳۲۲۱۶۳۱۵ تماس حاصل نمایید .